Proč my

Inovace jsou pro nás hnací silou

Tvoříme budoucnost. A sloužíme trhům. Skupina SBS Ecoclean vyvíjí, vyrábí a prodává inovativní zařízení, systémy a služby k čištění a odmašťování průmyslových dílů, přesné čištění ultrazvukem, odjehlování otřepů vysokotlakým vodním paprskem a přípravu a úpravu povrchů. Naše systémy pracují efektivně, udržitelně a šetří zdroje.

Neustále pracujeme na moderních řešeních budoucnosti, která slouží k řešení výzev dneška. Vyvíjíme škálovatelný modulární systém elektrolýzy k výrobě zeleného vodíku jako alternativního nosiče energie, protože nám záleží na obnovitelných zdrojích energie. Jsme držiteli 800 patentů platných po celém světě a každý rok investujeme do inovací.

Pro udržitelnou budoucnost. Udělejte tento krok s námi.

Kdo jsme

900
pracovníků/pracovnic

12
lokací

9
zemí

2
Kompetenční centra

5 dobrých důvodů

  • Žijeme technikou
  • Uvažujeme a jednáme s ohledem na zákazníka
  • Jsme kreativní a inovativní
  • Jednáme s respektem a při dodržování zásady rovného přístupu
  • Vytváříme prostor a příležitosti pro rozvoj kariéry

Co pro vás můžeme udělat?

Poskytujeme příležitosti. U nás budete pracovat v mezinárodním týmu na nejnovějších technologiích a řešeních pro zákazníky. Při komunikaci dodržujeme zásadu rovného přístupu a vytváříme prostor pro lidi s nápady. Chováme se k sobě s respektem a spravedlivě. Naše rozhodovací procesy jsou krátké, vaše šance na úspěch jsou rozmanité.

Bez ohledu na místo výkonu práce v naší společnosti vám nabízíme správný rámec. Kolegiální pracovní prostředí a dobré technické vybavení jsou pro nás samozřejmostí. Dobré výsledky totiž vyžadují dobré pracovní podmínky.

Náš úspěch je založen na inovacích, špičkových technologiích, udržitelnosti, blízkosti k zákazníkům, rozmanitosti a respektu. To je to, co nabízíme, a to je také to, co očekáváme od našich zaměstnanců.